Abonnementen

Blad verschijnt 6x per jaar en wordt in de even maanden bij u bezorgd. De abonnementsprijs voor Blad is € 6,00 per nummer (excl. verzendkosten). Deze prijs is alleen geldig voor de inwoners van de gemeenten Groningen, Het Hogeland en Eemsdelta. Woont u buiten dit gebied, dan wordt Blad verstuurd via PostNL en betaalt u verzendkosten. 

Bij opgave betaalt u voor de komende nummers van het lopende jaar. Het abonnement wordt automatisch verlengd tegen de dan geldende tarieven, tenzij u minimaal 2 maanden voor het einde van het lopende abonnementsjaar (oktober) schriftelijk opzegt.

Cadeau-abonnementen

Onder dezelfde voorwaarden kunt u ook een abonnement cadeau geven. De begunstigde zal bij het oktober-nummer van het lopende jaar een factuur voor het komend seizoen ontvangen. Hij of zij is niet verplicht het abonnement voort te zetten en wordt dan verzocht dit schriftelijk (mail) aan ons door te geven.